115.IMOTSKA BRIGADA

DUŠU BOGU

ŽIVOT ZA HRVATSKU

115.IMOTSKA BRIGADA

Ratni put

1991. godine određeno je od strane MORH-a da se hitno treba osnovati jedna aktivna i pet pričuvnih brigada Zbora narodne garde (ZNG) u Dalmaciji, a jedna od njih bila je i 115. brigada ZNG

115.IMOTSKA BRIGADA

Iz medija

Medijski prilozi napisani o našoj brigadi proteklih godina

Galerija fotografija

Novosti