Dr.sc. Jakša Raguž posjetio našu udrugu

U Imotski je u posjet našoj udruzi došao dr.sc. Jakša Raguž koji piše monografiju 115.brigade. Svi koji raspolažu s nekim informacijama ili dokumentima, a bili bi od koristi za monografiju mogu se javiti u prostorije udruge do 30.07.2023.